צו בטיחות מספר 94,764

מספר צו
94764
תאריך מתן צו
03/11/2020
שם אתר/מפעיל
ברוך 14 - 16 הרצליה
יישוב
הרצליה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
גידור החלל לא הושלם בקיר ששפתו התחתונה נמוכה מ- 90 סנטימטרים מעל לרצפה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור חלל בקיר / 80.