צו בטיחות מספר 96,449

מספר צו
96449
תאריך מתן צו
10/12/2020
שם אתר/מפעיל
רח' חפץ חיים 28 רעננה
יישוב
רעננה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
עובדים לא חבשו קסדות מגן
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז-1997
שם סעיף
חובות המעביד / 3.(א)