צו בטיחות מספר 69,887

מספר צו
69887
תאריך מתן צו
14/04/2019
שם אתר/מפעיל
רח' למדן 10 תל אביב
יישוב
תל אביב - יפו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(ב)