צו בטיחות מספר 97,123

מספר צו
97123
תאריך מתן צו
27/12/2020
שם אתר/מפעיל
כצנלסון 32 קריית אונו
יישוב
קריית אונו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפסקת עבודה בגין ליקוים
שם חוק
שם סעיף