צו בטיחות מספר 94,199

מספר צו
94199
תאריך מתן צו
25/10/2020
שם אתר/מפעיל
רזיאל 9 רמת גן
יישוב
רמת גן
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)