צו בטיחות מספר 94,762

מספר צו
94762
תאריך מתן צו
03/11/2020
שם אתר/מפעיל
ברוך 14 - 16 הרצליה
יישוב
הרצליה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הותקן פיגום זקפים מעץ שגבהו עולה על 18 מטרים ללא תכנון מתאים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
פיגום זקפים גבוה או מיוחד / 34.