צו בטיחות מספר 91,698

מספר צו
91698
תאריך מתן צו
27/08/2020
שם אתר/מפעיל
ברוך 14 - 16 הרצליה
יישוב
הרצליה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מינוי מנהל עבודה + ליקויים
שם חוק
שם סעיף