צו בטיחות מספר 94,198

מספר צו
94198
תאריך מתן צו
25/10/2020
שם אתר/מפעיל
רזיאל 9 רמת גן
יישוב
רמת גן
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא הותקנו בפיגום זקפים חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת יציבות הפיגום
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
חיזוק פיגום זקפים / 43.(א)