צו בטיחות מספר 93,815

מספר צו
93815
תאריך מתן צו
14/10/2020
שם אתר/מפעיל
ברוך 14 - 16 הרצליה
יישוב
הרצליה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הוקם פיגום זקפים על בסיס בלתי מתאים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
ביסוס פיגום זקפים / 35.(ג)