צו בטיחות מספר 93,224

מספר צו
93224
תאריך מתן צו
29/09/2020
שם אתר/מפעיל
רח' ששת הימים 24 כפר סבא
יישוב
כפר סבא
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מנהל עבודה לא דווח למבצע הבנייה אחת לשבוע על הפרות של הוראות הבטיחות שעוזר הבטיחות דיווח לו עליהן.
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1954
שם סעיף
חובות דיווח ותיקון והפרות של הוראות הבטיחות (תיקון מס' 11 - הוראת שעה) תשע"ט-2018 / 25ה.(ב)