צו בטיחות מספר 100,391

מספר צו
100391
תאריך מתן צו
05/03/2021
שם אתר/מפעיל
פרוייקט "ספיר/יהודה" רח' ספיר/ברכאן רובע יזרעאל עפולה
יישוב
עפולה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(ב)