צווי בטיחות עבור יוספיה יזום ובניה בע"מ

נמצאו 12 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
145339 20/05/2024 חדרה ליקוי בטיחות ואי מינוי מנהל עבודה
134234 16/08/2023 פארק תעשייה מבואות גלבוע ליקוי בטיחות
122021 06/11/2022 עפולה ליקויים בטיחות רבים
119267 11/08/2022 פארק תעשייה מבואות גלבוע ליקוי בטיחות עובדים בגובה ללא צמ"א ואי ניהול ניירת
117702 03/07/2022 עפולה נראה שימוש באתר בכבלי חשמל מאריך וציוד (תקעים/שקעים) שאינם מתאימים לדרישות תקנות החשמל.
112127 23/01/2022 ראש העין ליקויי בטיחות בפיגום זקפים
108604 24/10/2021 עפולה הפסקת עבודהה בגין ליקויים רבים
100707 11/03/2021 עפולה אי מינוי מנהע וליקויי בטיחות
100590 09/03/2021 ראש העין ליקויים רבים באתר הבניה
100391 05/03/2021 עפולה מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
95190 12/11/2020 ראש העין אי הודעה על פעולות בניה
90983 20/08/2020 פתח תקווה הפסקת עבודה בגין ליקוים