צו בטיחות מספר 100,590

מספר צו
100590
תאריך מתן צו
09/03/2021
שם אתר/מפעיל
בניין מגורים ומסחרי שבזי 49 ראש העין
יישוב
ראש העין
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויים רבים באתר הבניה
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 10) התשע"ו-2016
שם סעיף
צווי בטיחות ((תיקון מס' 10) התשע"ו-2016) / 6א.(ה.(1))