צו בטיחות מספר 119,267

מספר צו
119267
תאריך מתן צו
11/08/2022
שם אתר/מפעיל
מבנה מסחרי אשנר מול תחנת הדלק ס.ד.ש פארק תעשיה מבואות גלבוע
יישוב
פארק תעשייה מבואות גלבוע
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקוי בטיחות עובדים בגובה ללא צמ"א ואי ניהול ניירת
שם חוק
שם סעיף