צו בטיחות מספר 101,677

מספר צו
101677
תאריך מתן צו
09/04/2021
שם אתר/מפעיל
יורדי הסירה 35 פתח תקווה
יישוב
פתח תקווה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(ב)