צווי בטיחות עבור נאה ק. שרותי בניה בע"מ

נמצאו 6 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
116095 17/05/2022 קריית ביאליק ליקויי בטיחות בפיגום זקפים מצינורות
116094 17/05/2022 קריית ביאליק הפיגום לא הותקן כיאות למטרה שלה הוא מיועד - סכנת התמוטטותו של הפיגום או נפילת אדם או חפץ מעליו
115945 15/05/2022 קריית ביאליק ליקויי בטיחות רבים ואי מינוי מנהל עבודה
102758 11/05/2021 פתח תקווה במקום העבודה מועסק עובד מבלי שסופק לו ציוד מגן אישי מתאים
101677 09/04/2021 פתח תקווה מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
79745 11/03/2020 קריית מוצקין לקויי בטיחות רבים ואי מינוי מנהל עבודה