צו בטיחות מספר 116,094

מספר צו
116094
תאריך מתן צו
17/05/2022
שם אתר/מפעיל
מבנה תעשיה חרושת 2 קרית ביאליק
יישוב
קריית ביאליק
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפיגום לא הותקן כיאות למטרה שלה הוא מיועד - סכנת התמוטטותו של הפיגום או נפילת אדם או חפץ מעליו
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה הפיגום / 21.