צו בטיחות מספר 102,758

מספר צו
102758
תאריך מתן צו
11/05/2021
שם אתר/מפעיל
יורדי הסירה 35 פתח תקווה
יישוב
פתח תקווה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
במקום העבודה מועסק עובד מבלי שסופק לו ציוד מגן אישי מתאים
שם חוק
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט-1999
שם סעיף
איסורים / 10.(א)