צו בטיחות מספר 101,943

מספר צו
101943
תאריך מתן צו
18/04/2021
שם אתר/מפעיל
פרוייקט מקור חיים 17 ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(ב)