צווי בטיחות עבור נטע ליפשיץ בע"מ

נמצאו 11 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
124253 12/01/2023 ירושלים גידורים לא תקינים משטחי עבודה לא תקיני ופתחים לא מגודי
122551 20/11/2022 ירושלים לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
121904 03/11/2022 ירושלים אביזרי הרמה ללא בדיקה
110393 06/12/2021 ירושלים ליקוי בטיחות
101943 18/04/2021 ירושלים מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
83949 25/06/2020 ירושלים אביזרי הרמה
63122 18/02/2018 ירושלים לא נמצא תסקיר הבדיקה של העגורן בפנקס העגורן
62141 12/12/2017 ירושלים ליקויי בטיחות רבים בתסקיר בדיקה של בודק מוסמך
59052 30/04/2017 ירושלים עגורן הצריח הופעל בניגוד להוראתו של הבודק להשבית את העגורן
58269 05/03/2017 ירושלים ליקויי בטיחות רבים
57782 01/03/2017 ירושלים אי בדיקת עגורן צריח על ידי בודק מוסמך - אחד ל-6 חודשים.