צו בטיחות מספר 110,393

מספר צו
110393
תאריך מתן צו
06/12/2021
שם אתר/מפעיל
גינות היובל שטרן 36-42
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקוי בטיחות
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 10) התשע"ו-2016
שם סעיף
צווי בטיחות ((תיקון מס' 10) התשע"ו-2016) / 6א.(א)