צו בטיחות מספר 57,782

מספר צו
57782
תאריך מתן צו
01/03/2017
שם אתר/מפעיל
פרויקט רחוב שמגר פינת רחוב פתח תקווה רוממה ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי בדיקת עגורן צריח על ידי בודק מוסמך - אחד ל-6 חודשים.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח) התשכ"ז-1966
שם סעיף
בדיקת עגורן-צריח (תיקון התש"ל) / 86.(א)