צו בטיחות מספר 122,551

מספר צו
122551
תאריך מתן צו
20/11/2022
שם אתר/מפעיל
גינות היובל שטרן 36-42
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)- התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)