צו בטיחות מספר 124,253

מספר צו
124253
תאריך מתן צו
12/01/2023
שם אתר/מפעיל
פרויקט אור וברכה - מורדות גילה גוש/ח 30962/59 מגרש 106-108 ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
גידורים לא תקינים משטחי עבודה לא תקיני ופתחים לא מגודי
שם חוק
שם סעיף