צו בטיחות מספר 121,904

מספר צו
121904
תאריך מתן צו
03/11/2022
שם אתר/מפעיל
פרויקט הפסגת הארץ - מורדות גילה גוש 30962 חלקה 64-6 ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אביזרי הרמה ללא בדיקה
שם חוק
שם סעיף