צו בטיחות מספר 63,122

מספר צו
63122
תאריך מתן צו
18/02/2018
שם אתר/מפעיל
פרויקט מגורים ברח' משה זילברג 30/ארגוב ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא נמצא תסקיר הבדיקה של העגורן בפנקס העגורן
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח) התשכ"ז-1966
שם סעיף
תסקיר על בדיקה / 88.(א)