צו בטיחות מספר 83,949

מספר צו
83949
תאריך מתן צו
25/06/2020
שם אתר/מפעיל
פרוייקט מגורים מקור חיים 54 גוש 30130 חלקה 5 ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אביזרי הרמה
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
בדיקות / 75.