צו בטיחות מספר 62,141

מספר צו
62141
תאריך מתן צו
12/12/2017
שם אתר/מפעיל
פרויקט מגורים ברח' משה זילברג 30/ארגוב ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות רבים בתסקיר בדיקה של בודק מוסמך
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף