צו בטיחות מספר 59,052

מספר צו
59052
תאריך מתן צו
30/04/2017
שם אתר/מפעיל
פרויקט מגורים ברח' משה זילברג 30/ארגוב ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
עגורן הצריח הופעל בניגוד להוראתו של הבודק להשבית את העגורן
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח) התשכ"ז-1966
שם סעיף
איסור הפעלת עגורן בניגוד להוראת בודק מוסמך / 90.(א)