צו בטיחות מספר 102,603

מספר צו
102603
תאריך מתן צו
06/05/2021
שם אתר/מפעיל
רח' הלפר 15 בת ים
יישוב
בת ים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
משטחי עבודה לא מגודרים
שם חוק
שם סעיף