צווי בטיחות עבור אלפא גנסיס בע"מ

נמצאו 28 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
118739 28/07/2022 רמת גן הפיגום לא נבדק בידי מנהל עבודה ותוצאות הבדיקה לא נרשמו בפנקס הכללי
112306 25/01/2022 חולון לא הותקן גידור גם בצד הפיגום הפונה לקיר המבנה כאשר הרווח בין ריצפת הפיגום לבין הקיר עולה על 30 ס"מ
112305 25/01/2022 חולון משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
110321 06/12/2021 רמת גן ליקויים רבים באתר הבניה
108730 27/10/2021 הוד השרון ליקויים רבים באתר הבניה
107902 06/10/2021 כפר סבא ליקויים רבים
106632 17/08/2021 פתח תקווה העובדים לא משתמשים בציוד מגן אישי
105731 01/08/2021 חולון הפסקת עבודה בגין ליקוים
104066 20/06/2021 רמת גן ליקויים רבים באתר הבניה
104083 20/06/2021 רמת גן ליקויים רבים באתר הבניה
103962 10/06/2021 רמת גן הפיגום לא הותקן כיאות למטרה שלה הוא מיועד - סכנת התמוטטותו של הפיגום או נפילת אדם או חפץ מעליו
103563 01/06/2021 בת ים פיגום זקפים מותקן מצינורות פלדה שגובהם מעל 20 מטרים בלא שהותקנו זקפים מצינור כפול החל בבסיס הפיגום
102603 06/05/2021 בת ים משטחי עבודה לא מגודרים
100658 14/03/2021 בת ים גידורים לא תיקניים
98837 31/01/2021 רמת גן משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
98175 19/01/2021 כפר סבא ליקויי בטיחות בפיגום הזקפים
97980 13/01/2021 רמת גן לא הותקנו בפיגום זקפים חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת יציבות הפיגום
97576 05/01/2021 פתח תקווה התקנת פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים מתבצע ללא השגחתו והנהלתו הישירה של בונה פיגומים מקצועי
96880 23/12/2020 בת ים ליקויים רבים
96900 21/12/2020 כפר סבא מכונות הרמה ללא תסקיר בודק מוסמך בתוקף
94363 28/10/2020 רמת גן ליקויים רבים באתר הבניה
94092 20/10/2020 חולון עובדים לא חבשו קסדות מגן
94091 20/10/2020 חולון לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
93208 30/09/2020 כפר סבא ליקויים רבים
92429 16/09/2020 ראשון לציון אחר
92773 16/09/2020 רמת גן משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
81907 20/05/2020 ראשון לציון לא הותקנו בפיגום זקפים חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת יציבות הפיגום
81285 10/05/2020 ראשון לציון ליקויים רבים