צו בטיחות מספר 97,576

מספר צו
97576
תאריך מתן צו
05/01/2021
שם אתר/מפעיל
אורלוב זאב 33 פתח תקווה תמ"א 38
יישוב
פתח תקווה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
התקנת פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים מתבצע ללא השגחתו והנהלתו הישירה של בונה פיגומים מקצועי
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
השגחת בונה מקצועי לפיגומים / 17.