צו בטיחות מספר 105,731

מספר צו
105731
תאריך מתן צו
01/08/2021
שם אתר/מפעיל
תמ"א 38/1 שיכון ותיקים ברח' אהרונוביץ 22 24 26 28 חולון4
יישוב
חולון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפסקת עבודה בגין ליקוים
שם חוק
שם סעיף