צו בטיחות מספר 94,091

מספר צו
94091
תאריך מתן צו
20/10/2020
שם אתר/מפעיל
תמ"א 38/1 שיכון ותיקים ברח' אהרונוביץ 22 24 26 28 חולון4
יישוב
חולון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)