צו בטיחות מספר 81,907

מספר צו
81907
תאריך מתן צו
20/05/2020
שם אתר/מפעיל
יהודה לייב 43-45 ראשון לציון
יישוב
ראשון לציון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא הותקנו בפיגום זקפים חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת יציבות הפיגום
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
חיזוק פיגום זקפים / 43.(א)