צו בטיחות מספר 118,739

מספר צו
118739
תאריך מתן צו
28/07/2022
שם אתר/מפעיל
מטולה 15 רמת גן
יישוב
רמת גן
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפיגום לא נבדק בידי מנהל עבודה ותוצאות הבדיקה לא נרשמו בפנקס הכללי
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
בדיקת פיגום / 20.(א)