צו בטיחות מספר 103,563

מספר צו
103563
תאריך מתן צו
01/06/2021
שם אתר/מפעיל
בניין מגורים ברח' הרצוג 17 בת ים
יישוב
בת ים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
פיגום זקפים מותקן מצינורות פלדה שגובהם מעל 20 מטרים בלא שהותקנו זקפים מצינור כפול החל בבסיס הפיגום
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
זקפי פיגום / 40.(ד)