צו בטיחות מספר 112,306

מספר צו
112306
תאריך מתן צו
25/01/2022
שם אתר/מפעיל
תמ"א 38/1 שיכון ותיקים ברח' אהרונוביץ 22 24 26 28 חולון4
יישוב
חולון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא הותקן גידור גם בצד הפיגום הפונה לקיר המבנה כאשר הרווח בין ריצפת הפיגום לבין הקיר עולה על 30 ס"מ
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
רווח בין פיגום לקיר / 31.(א)