צו בטיחות מספר 94,092

מספר צו
94092
תאריך מתן צו
20/10/2020
שם אתר/מפעיל
תמ"א 38/1 שיכון ותיקים ברח' אהרונוביץ 22 24 26 28 חולון4
יישוב
חולון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
עובדים לא חבשו קסדות מגן
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז-1997
שם סעיף
חובות המעביד / 3.(א)