צו בטיחות מספר 102,688

מספר צו
102688
תאריך מתן צו
09/05/2021
שם אתר/מפעיל
בית ספר אפיקים-(הדעת שכ' רמות)באר שבע
יישוב
באר שבע
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ריבוי ליקויים
שם חוק
שם סעיף