צווי בטיחות עבור צ.נ. הנדסה ובנין בע"מ

נמצאו 17 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
127873 29/03/2023 אשדוד לוח חשמל לא נבדק על ידי חשמלאי בודק
122407 16/11/2022 אשדוד לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
121920 03/11/2022 חורה מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
118091 12/07/2022 אשקלון טפסנות לקויה
112370 27/01/2022 אופקים לאקויי בטיחות אחר
102688 09/05/2021 באר שבע ריבוי ליקויים
94377 27/10/2020 תל שבע ריבוי ליקויים
93851 18/10/2020 באר שבע הפסקת עבודה בגין ליקויים
92280 08/09/2020 אבו תלול ריבוי ליקויים
90226 29/07/2020 אופקים ריבוי ליקויים
81402 09/05/2020 נגבה אי בדיקה של חשמלאי בודק ללוח חשמל
76562 24/12/2019 ערערה-בנגב ריבוי ליקויים
74532 23/10/2019 ערערה-בנגב ריבוי ליקויי בטיחות
66857 05/11/2018 באר שבע אי תקינות פיגומי זקפים
62960 08/02/2018 באר שבע אי נוכחות מנהל עבודה באתר.
62961 08/02/2018 באר שבע אי תקינות משטחי עבודה
58166 26/02/2017 להבים אי גידור פיגומי זקפים