צו בטיחות מספר 76,562

מספר צו
76562
תאריך מתן צו
24/12/2019
שם אתר/מפעיל
בית ספר יסודי שלב א+ ב וגני ילדים חמש כיתות- ערערה בנגב
יישוב
ערערה-בנגב
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ריבוי ליקויים
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 10) התשע"ו-2016
שם סעיף