צו בטיחות מספר 112,370

מספר צו
112370
תאריך מתן צו
27/01/2022
שם אתר/מפעיל
בית ספר רגבים אופקים
יישוב
אופקים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לאקויי בטיחות אחר
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז-2007
שם סעיף
תנאים לעבודת גלישה / 32.(4)