צו בטיחות מספר 94,377

מספר צו
94377
תאריך מתן צו
27/10/2020
שם אתר/מפעיל
בית ספר אלון מגרש 906 שלב ד'
יישוב
תל שבע
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ריבוי ליקויים
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1954
שם סעיף