צו בטיחות מספר 121,920

מספר צו
121920
תאריך מתן צו
03/11/2022
שם אתר/מפעיל
מרכז תרבות חורה
יישוב
חורה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(ב)