צו בטיחות מספר 66,857

מספר צו
66857
תאריך מתן צו
05/11/2018
שם אתר/מפעיל
מועדון לקהילת יוצאי אתיופיה-(שכ יא)באר שבע
יישוב
באר שבע
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי תקינות פיגומי זקפים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף