צו בטיחות מספר 58,166

מספר צו
58166
תאריך מתן צו
26/02/2017
שם אתר/מפעיל
מרכז יום לקשיש- להבים
יישוב
להבים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי גידור פיגומי זקפים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)