צו בטיחות מספר 92,280

מספר צו
92280
תאריך מתן צו
08/09/2020
שם אתר/מפעיל
מבנה מועצה נווה מדבר
יישוב
אבו תלול
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ריבוי ליקויים
שם חוק
שם סעיף