צו בטיחות מספר 118,091

מספר צו
118091
תאריך מתן צו
12/07/2022
שם אתר/מפעיל
גן ילדים 5 כיתתי-(עיר היין)אשקלון
יישוב
אשקלון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
טפסנות לקויה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף