צו בטיחות מספר 90,226

מספר צו
90226
תאריך מתן צו
29/07/2020
שם אתר/מפעיל
בית ספר רגבים אופקים
יישוב
אופקים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ריבוי ליקויים
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1954
שם סעיף